Referencie - výber z našich stavieb:

 

2015

 • IMMOPARK Košice – Hala HOWE – podtlakové odvodnene strechy + vonkajšia dažďová kanalizácia
 • OC Kaufland – Košice – Nad jazerom – preložky vonkajšej kanalizácie DN800
 • Volkswagen Slovakia – Devínska Nová – H4c Karosáreň Porsche SUV – vnútorná kanalizácia DN150-DN800

2014

 • AGLOMERÁCIA ŠTÚROVO ODVEDENIE A ČISTENIE ODPAD. VOD - Štúrovo – areálová kanalizácia a vodovod
 • UCOV Vrakuňa – SO 13 Čerpacia stanica prebytočného kalu
 • OC Kaufland – Dúbravka – vonkajšie a vnútorné ZTI

2013

 • OC Kaufland – Podunajské Biskupice – vonkajšie a vnútorné ZTI
 • Volkswagen Slovakia – Devínska Nová – H4a Karosáreň Q7 – chemická kanalizácia vnútorná

2012

 • Hnedý Park, Levice – ZTI, podtlakové odvodnenie strechy
 • Arcelor Mittal, Senica – podtlakové odvodnenie strechy
 • NMH, Sereď – Podtlakové odvodnenie strechy
 • ITC, Mochovce – Podtlakové odvodnenie strechy
 • Volkswagen Slovakia, a.s. – Zvarovňa – Chemická kanalizácia

2011

 • Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka – UK, ZTI
 • Handlová - Sídlisko Mostná, 4x22b.j. – UK
 • SSUD, Považská Bystrica – STL a NTL plynovod
 • OC KAUFLAND, BANSKÁ BYSTRICA, ul. Sládkovičova – ZTI

2010

 • Bytový dom 14 b.j. Dolná Maríková - UK
 • ZŠ Angyalovej, Kremnica – UK, ZTI
 • Považská Bystrica - Sídlisko Rozkvet, ul. M.Benku - bytový dom 36 b.j. - UK
 • Považská Bystrica - Sídlisko Rozkvet, ul.L.Novomeského - bytový dom 36 b.j. – UK
 • Devínska Nová Ves, SAS Automotive – Podtlakové odvodnenie strechy
 • STOP SHOP, Dolný Kubín – ZTI
 • Akatech, Hlohovec – Areálový rozvod požiarnej vody

2009

 • Nájomné bytové domy A,B, Dimitrovova ulica, Handlová - UK